Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele i założenia

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

Najważniejsze interwencje przewidziane w programie to:

 1. upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;
 2. stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;
 3. zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;
 4. wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;
 5. zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;
 6. wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
 7. rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy;
 8. działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.

Struktura i budżet programu

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja programu wynosi 550 mln euro.

W ramach programu wyróżnione zostały 3 priorytety:

 1. Skuteczne instytucje – 385 mln euro
 2. Skuteczni beneficjenci – 140 mln euro
 3. Skuteczna komunikacja – 25 mln euro

Aktualna wersja programu

Konsultacje społeczne programu

Od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje społeczne programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027.

W sierpniu 2021 roku program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich został uznany za zgodny z projektem Umowy Partnerstwa oraz uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Podsumowanie konsultacji społecznych

Uwagi do dokumentu można było zgłaszać od 16 marca do 19 kwietnia 2021 roku.

Odpowiedzi na uwagi do konsultacji społecznych programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027 (XLSX 838 KB) 

Konferencja

9 kwietnia, w ramach konsultacji, odbyła się konferencja on-line. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (PDF 714 KB) pokazaną na spotkaniu.

Konferencja była transmitowana na tej stronie.

Zapis nagrania z konferencji.

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich odbyło się 30 kwietnia 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenie przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Materiały z wysłuchania znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl