Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków

Instytucja Zarządzająca ogłasza harmonogram planowanych naborów wniosków dla programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Harmonogram będzie aktualizowany nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału (tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia).

Pobierz dokument:

Harmonogram planowanych naborów wniosków dla programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (XLSX 135 KB) - obowiązuje od 1.02.2023 r.

Nabory

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczął się pierwszy nabór dla projektów składanych w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.  

Wszystkie projekty dotyczące pomocy technicznej są wybierane w trybie niekonkurencyjnym. Oznacza to, że w naborze biorą udział jedynie określeni wnioskodawcy.  

Termin trwania naboru: 1 marca 2023 – 30 września 2023 

Wnioskodawcy:

Priorytet 1:

Centrum Projektów Europejskich

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Główny Urząd Statystyczny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Zdrowia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Zamówień Publicznych 

Priorytet 2:

Centrum Projektów Europejskich

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Priorytet 3:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin wyboru projektów (PDF 172 KB)
  2. Kryteria wyboru projektów (PDF 169 KB)
  3. Podstawowe zasady realizacji projektów w PT FE (PDF 263 KB)
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy (DOC 270 KB)
  5. Wzór indykatywnego harmonogramu finansowania wynagrodzeń (załącznik do wniosków o dofinansowanie składanych w priorytecie 1) (XLSX 136 KB)
  6. Wzór zestawienia wydatków na wynagrodzenia stanowisk pracy rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich (załącznik do wniosków o płatność składanych w priorytecie 1) (XLSX 24 KB)
  7. Instrukcja użytkownika aplikacji WOD2021 dedykowana PT FE (PDF 3 MB)